Shape969 Shape1017
2021-10-23
fotka21 biegły sądowy Shape1021 image181 id267_BK_orig T R A N S F E R I N S T Y T U T   A K T Y W I Z A C J I   Z A W O D O W E J
 
Obraz4
Shape973 Shape793 Shape103 Image104 Image105 Image106 Image107 Image108 Image109 image34 rozliczanie mediów ustawa śmieciowa image71 image72 art3 (de)regulacja zawodu art4 inwentaryzacja nieruchomości art5 rozliczenie utraconej wody Shape780

Jak  należy postępować  przy  wykonywaniu  czynności  zawodowych,  tak  aby
proces zarządzania był  kompletny,  pozbawony  niedociągnięć  czy   uchybień.
               
                                     Poradnik administratora nieruchomości

jest   podręcznikiem    pozwalającym    na   usystematyzowanie   i  odpowiednie
planowanie   zawodowych   obowiązków.    Tutaj   znajdziesz    między    innymi:
tabelę  inwentaryzacyjną,  zestawienie  40  przeglądów  i  kontroli  okresowych
ze   wzorami   protoków,   95  wzorów  instrukcji  obiektowych  i wiele   wzorów  
niezbędnych  regulaminów.  
Opracowanie  stanowi  kompleksowe zestawienie usystematyzownych wzorów
dokumentacji wymaganej w administrowaniu nieruchomościami.  Wszystko
to znajduje się  w  dwóch  częściach  na  ponad  590  stronach  książek.  
Zainteresowani   nabyciem   Poradnika  administratora  nieruchomości    mogą
składać zamówienia na mail:                
podając   dane   do   wystawienia rachunku.    

Zamówienie   realizujemy  do  48  godz.  od zaksięgowania   wpłaty   należności.

Tom 1 książka format A4  - cena 49 zł + koszty przesyłki
                        format .pdf - cena 29 zł

Tom 2 książka format A4  - cena 59 zł + koszty przesyłki
                        format .pdf - cena 39 zł


UWAGA   -   przesyłka lub dostęp po zaksięgowaniu zapłaty

instytut.transfer@gmail.com

1.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 1
     a.  Inwentaryzacja fundamentem zarządzania
     b.  Kontrole okresowe i przeglądy techniczne
     c.  Książka Obiektu Budowlanego

2.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 2
     a.  Prawo pracy i BHP
     b.  Instrukcje obiektowe i protokoły
     c.  Regulaminy w nieruchomościach

3.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 3
     a.  Rozliczanie mediów - prawi i praktyka
     b.  Projektowanie poprawnego regulaminu
     c.  Metody i techniki rozliczenia kosztów
     d.  Projekty rozwiązań informatycznych

Image790

2021

Image791

2021

Image792

NASZYM ZDANIEM

NARZĘDZIE PROFESJONALISTY

PORADNIK ADMINISTRATORA

Shape906

2022

PAN_1 PAN_2
Shape445

Zarządzanie spółkami prawa handlowego, administrowanie nieruchomościami, opracowywanie planów naprawczych, szkolenia i praktyki zawodowe, publikacje praktyki zawodowej, wsparcie prawne i zawodowe, opinie sądowe.

Image886 Image887 Image888 Image889 Image890 Image892 Image894 Image895 Image899 Image900 Image901 Shape1030

Wojciech Jan Konieczny

znakochrony3