Shape969 Shape1017
2021-10-23
fotka21 biegły sądowy Shape1021 image181 id267_BK_orig T R A N S F E R I N S T Y T U T   A K T Y W I Z A C J I   Z A W O D O W E J
 
Obraz4
Shape968 i136 serdecznie witamy na naszej stronie

Instytut   Aktywizacji   Zawodowej    T R A N S F E R ,  powołano   1  marca  2011  roku  
w  wyniku  przekształcenia  FHU  Chemart, którego   historia rozpoczęła się  1  lipca  1990 roku.  Rozpoczęte w 2006r przekształcenie  profilu dotychczasowej działalności w kierunku  edukacji zawodowej  i  zarządzania nieruchomościami,   umożliwiło   rozwój  firmy  przyczyniając się  do  wypracowywania  i  wdrażania   nowoczesnych i optymalnych procedur zarządzania.
Posiadamy wieloletnie  doświadczenie  w  projektach  związanych  z  administrowaniem  ponad
1500 obiektami budowlanymi w tym nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.
We współpracy  z   kontrahentami  organizujemy  kursy,  szkolenia   oraz  studia  podyplomowe
z  zakresu  zarządzania  nieruchomościami, rozliczania kosztów oraz  wdrażania nowoczesnych procedur i rozwiązań informatycznych usprawniających system pracy.
Od  maja  2011  roku  prowadzimy  Otwarte  Biuro  Wsparcia  Prawnego   i   Zawodowego,  gdzie
KAŻDY ZAINTERESOWANY uzyska bezpłatne wsparcie prawne, wyjaśnienie zasad  poprawnej praktyki  administrowania  budynkami  oraz   pomoc  w  rozwiązaniu  zgłaszanych  problemów
związanych z użytkowniem  nieruchomości.

Instytut  Aktywizacji Zawodowej  T R A N S F E R   stawia  sobie   za  cel   propagowanie wiedzy,  profesjonalizacji  zawodowej,  poszanowania  i znajomośc i  prawa oraz upowszechniania  etyki  zawodowej.   Realizując   projekty  edukacyjne  dokładamy  wielu   starań,  aby  studenci  mogli  
osiągać satysfakcję  z nauki  zawodu.  Gwarancją osiąganego  sukcesu  jest profesjonalna kadra  wykładowców z  wieloletnią praktyką  zawodową, interesujący i nowoczesny  system  i  sposób
prowadzenia  zajęć  dydaktycznych oraz  wyposażanie  studentów  w  profesjonalne   materiały  szkoleniowe  przydatne w  wykonywaniu   zawodu.  
Każdy   absolwent  kursu  zarządcy  nieruchomości, po  ukończeniu  nauki  otrzymuje   2  tomy
naszej  publikacji  " Podręcznik  administratora  nieruchomości ", będące kompendium  wiedzy
w   postaci   opisów,   interpretacji,   szablonów   i   wzorów    instrukcji,  protokołów  i  podstaw
prawnych tworzących kompletną  i dokumentację   administrowanej nieruchomosci.

Obecnie kontynuowana jest dotychczasowa działalność bezpośrednio przez właściciela Instytutu
na zasadach osob y fizycznej nieprowadzącej działalnośc gospodarczą. Prowadzone są szkolenia, ekspertyzy i opinie biegłego sądowego.

Image735

więcej na stronie www.

Image737
i807 i536 baner_rozliczanie LogoInstytut2016 id78731a117cfd2a8ac0a6b6b8dc2f12b0_1000_1000_0_1 prawoznak
Shape445

Zarządzanie spółkami prawa handlowego, administrowanie nieruchomościami, opracowywanie planów naprawczych, szkolenia i praktyki zawodowe, publikacje praktyki zawodowej, wsparcie prawne i zawodowe, opinie sądowe.

Image886 Image887 Image888 Image889 Image890 Image892 Image894 Image895 Image899 Image900 Image901 Shape1030

Wojciech Jan Konieczny

znakochrony3