Shape969 Shape1017
2021-10-23
fotka21 biegły sądowy Shape1021 image181 id267_BK_orig T R A N S F E R I N S T Y T U T   A K T Y W I Z A C J I   Z A W O D O W E J
 
Obraz4
Shape975 Shape812 Shape813 Shape810 U O PRZEKSZTAŁCENIU UŻYT. WIECZ. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Shape804 Image142 Image143 ALGORYTM ROZLICZENIA MEDIÓW KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ UPRAWNIENI DO KONTROLI OKRESOWYCH TEST SPRAWDŹ SIEBIE SAMEGO KONSTYTUCJA RP TABELA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKU TABELA ZUŻYCIA ELEMENTÓW LOKALU ZNAKI BHP KODEKS PRACY U_O UBEZP. OBOWIĄZKOWYCH R_W SPRAWIE PRZECIWPOŻAR. ZAOPATRZENIA R_W SPRAWIE SCALANIA I PODZIAŁU U_O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRAWO O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH R_O NORMACH WODY Bookstransparent PRZEPISY PRAWA KODEKS CYWILNY KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH PRAWO BUDOWLANE PRAWO ENERGETYCZNE PRAWO DROGOWE PRAWO SPÓŁDZIELCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW USTAWA O NIEKTÓRYCH FORMACH BUD ... USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH id2_WAR1_4499037_1_ USTAWA O GOSODAROWANIU ODPADAMI USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPAT. W WODĘ USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ USTAWA SZEROKOPASMOWA USTAWA O PODATKU DOCH. OSÓB PRAWNYCH USTAWA O PODATKU OD CZYNN. CYWILNOPR. Calculator2icon KALKULATORY I TABELE XAPISZ3 MATERIAŁY SZKOLENIOWE KODEKS WYKROCZEŃ USTAWA O ZAGOSODAR. PRZESTRZENNYM R_W SPRAWIE UBEZP. OC R_W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ R_O DODATKACH MIESZKANIOWYCH USTAWA O REWITALIZACJI INTERPRETACJE info3a DEKAPITOR AMORTYZATOR ENERGOTOR CZYNSZTOR EFEKTOR INWESTATOR BENEFITOR ADMINTOR KORYGUTOR i604 tabela czynności Shape918 kalkulator amortyzacji Shape921 kalkulator benefitów Shape923 kalkulator czynszu Shape926 zużycie wyposażenia Shape928 efektywność inwestycji Shape930 koszt energii elektrycznej Shape932 prognoza finansowa Shape934 wyliczanie wsp. korygującego Shape936 KOSZTOR Shape943 podział koszty wg. kryteriów LUMENTOR Shape946 opłacalność oświetlenia Shape948 KREDYTOR symulacja kosztu kredytu UDZIAŁTOR Shape952 wyliczanie udziału wspólnego R_O OPŁATACH W LOKALACH AMW PREZENTACJE
i578 Shape994 Shape995 Shape996 Shape997 Shape998 Shape999 Shape1000 Shape1001 Shape1002 Shape1003 Shape1004 Shape1006 Shape1007 Shape1008 Shape1010 Shape1011 Shape1012
KURS ZARZĄDCY NIERUCHOMOSCI zjazd 3.1 KURS ZARZĄDCY NIERUCHOMOSCI zjazd 3.2 KURS ZARZĄDCY NIERUCHOMOSCI zjazd 4 ROZLICZANIE MEDIÓW
i638 Shape994 Shape995 Shape996 Shape997 Shape998 Shape999 Shape1000 Shape1001 Shape1002 Shape1003 Shape1004 Shape1006 Shape1007 Shape1008 Shape1010 Shape1011 Shape1012
ZARZADZANIE - ADMINISTROWANIE GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI INWENTARYZACJA INWESTYCJE K O B KONTROLE OKRESOWE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PLANOWANIE W NIERUCHOMOŚCIACH OPŁATY W NIERUCHOMOŚCIACH ROZLICZANIE CIEPŁA I WODY WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA EGZAMIN FEDERACJA EGZAMIN TEST NIERUCHOMOŚC OŚWIATOWA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI NIERUCHOMOŚĆ OŚWIATOWA
i667 Shape994 Shape995 Shape996 Shape997 Shape998 Shape999 Shape1000 Shape1001 Shape1002 Shape1003 Shape1004 Shape1006 Shape1007 Shape1008 Shape1010 Shape1011 Shape1012

anteny na budynkach

udział, a balkon

sieci szerokopasmowe

klauzule niedozwolone

klimatyzacja w lokalu

kontrole placu zabaw

kontrole okresowe budynku

mail - forma pisemna

markiza na balkonie

mienie pozostałe na strychu

co oznacza norma wodna

wypowiedzenie zlecenia

organizacja ruchu drogowego

ochrona przeciwpożarowa

zmiana zarządu we wspólnocie

zaskarżenie niepodjętej uchwały

zastaw na rzeczach najemcy

utrzymanie garażu w budynku

butla gazowa przy sieci gazowej

DOKUMENTACJA RODO NIEZBĘDNIK ZARZĄDCY
Shape445

Zarządzanie spółkami prawa handlowego, administrowanie nieruchomościami, opracowywanie planów naprawczych, szkolenia i praktyki zawodowe, publikacje praktyki zawodowej, wsparcie prawne i zawodowe, opinie sądowe.

Image886 Image887 Image888 Image889 Image890 Image892 Image894 Image895 Image899 Image900 Image901 Shape1030

Wojciech Jan Konieczny

znakochrony3